Bewonersbrief ADE 2023

Betreft: Evenementen rondom het Amsterdam Dance Event

Amsterdam, 9 oktober 2023

Beste buren en bewoners van Amsterdam-Noord, Silodam, en de Houthaven,

Tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) 2023 vinden er evenementen plaats op het buitenterrein van de NDSM-werf en in de NDSM Loods. Met deze brief informeren we u graag over wat dit voor u en andere omwonenden betekent en op welke manier we eventuele overlast tot een minimum beperken. Er vinden in totaal negen evenementen plaats in de periode van 19 tot en met 22 oktober, namelijk: DGTL en Into The Woods (dit zijn evenementen met entreekaart-verkoop). Het negende evenement (genaamd ADE Hangover) is een gratis toegankelijk evenement bedoeld voor omwonenden en families, met o.a. een markt, lekker eten en muziek. ADE Hangover is een samenwerking tussen Amsterdam Dance Event, Into The Woods en Stichting NDSM-werf.

Werktijden en shows

Hieronder vindt u een overzicht van onze werktijden en shows. Tijdens de opbouwdagen wordt er vanaf 08.00 uur gewerkt om de evenementen op te bouwen.

De opbouw begint op: 13 oktober 2023

De afbouw eindigt op: 25 oktober 2023

De soundchecks in de NDSM Loods vinden plaats op woensdag 18 en donderdag 19 oktober tussen 17:00 en 20:00 uur en op vrijdag 20 oktober tussen 16:00 uur en 18:00 uur. De soundchecks op het buitenterrein van de NDSM-werf vinden plaats op donderdag 19 oktober tussen 17:00 en 20:00 uur en vrijdag 20 oktober tussen 11:00 en 13:00 uur. Een soundcheck duurt per podium nooit langer dan 30 minuten aaneengesloten.

Maatregelen omgeving

We doen er alles aan om voor iedereen een aantrekkelijk evenement te organiseren. We stimuleren bezoekers om duurzaam te reizen en vervoersbewegingen en -middelen zoveel mogelijk te beperken. Om de reguliere pont zoveel mogelijk vrij te houden, huren DGTL en Into The Woods extra ponten en een speciale evenementenpont via het GVB. Daarnaast worden er pendelbussen ingezet tussen Station Noorderpark en de Tt. Vasumweg.

Tijdens en na het evenement houden beveiligers en verkeersregelaars toezicht in de directe omgeving van het evenemententerrein. Zij controleren of bezoekers zich op een nette manier naar het evenement, of naar huis begeven. Daarnaast houden medewerkers de omgeving tijdens en na het evenement schoon.

Vanzelfsprekend investeren wij ook in extra maatregelen om geluidoverlast tegen te gaan. Zo werken wij met delay stacks (meerdere kleinere speakers zodat het vermogen per box omlaag kan), monteren wij meetapparatuur om binnen de gestelde geluidsnormeringen te blijven en hebben we een professionele geluidsadviseur ingeschakeld om geluidsoverlast zoveel als mogelijk te beperken. Deze adviseur is tijdens het evenement aanwezig en voert binnen en rondom het evenemententerrein diverse geluidmetingen uit. Ook de gemeente meet het geluid via vaste meetpunten op omliggende gebouwen.

Om het verkeer veilig en in goede banen te begeleiden willen we u vragen rekening te houden met de verkeersmaatregelen:

  • Vanaf 13 oktober geldt dat de NDSM-werf Oost een bouwterrein is waar enkel bestemmingsverkeer toegang heeft. Op het evenemententerrein kan helaas niet geparkeerd worden en er geldt beperkte toegang voor fietsers en voetgangers. Het NDSM-Plein blijft open voor doorgaand verkeer. Fietsers kunnen vanaf Buiksloterham via de Theo Fransmanbrug (en vice versa), de NDSM pont bereiken.
  • Het is helaas niet mogelijk om te parkeren aan de Ms. van Riemsdijkweg (vanaf kruising T.T. Neveritaweg), vanaf 20 oktober 00:00 uur tot en met 22 oktober 23:59 uur. Er is een wegsleepregeling van kracht.
  • De Ms. van Riemsdijkweg is na de kruising met de NDSM-straat op 20, 21 en 22 oktober van 22:00 – 01:00 uur enkel te voet of per fiets bereikbaar.
  • Om parkeeroverlast van fietsen tegen te gaan is een aantal parkeerplaatsen aan de Ms. van Riemsdijkweg vanaf 19 oktober 18:00 uur tot 22 oktober 23:59 uur ingezet als fietsenstalling en beperkt beschikbaar voor auto’s.
  • Rondom het evenemententerrein begeleiden verkeersregelaars en tijdelijke verkeersborden de leveranciers, crew en bezoekers van het evenement.
  • Om te voorkomen dat bezoekers in de bovenliggende woonwijk parkeren, voorziet de gemeente in wijkafzettingen door middel van verkeersregelaars.

Overige wegafsluitingen zijn bedoeld om het gebied te ontzien van verkeer en gelden niet voor bestemmingsverkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. In onderstaande afbeelding is aangegeven hoe dit geregeld is:

Tickets

Ook dit jaar stellen DGTL en Into the Woods weer kaarten beschikbaar voor omwonenden. Je kunt je via onderstaande website aanmelden voor een van de evenementen. Mocht het zo zijn dat we meer aanvragen krijgen dan er capaciteit is, zal er worden geloot. De deadline voor het aanmelden is zaterdag 14 oktober. Op maandag 16 oktober laten wij weten of je bent ingeloot. Op de zondag van ADE, tijdens de ADE Hangover, is het buitenterrein van de NDSM-werf vrij toegankelijk voor iedereen. Dit evenement is gratis en ook geschikt voor families.

https://bit.ly/burentickets

Klachten

Bij klachten over het geluid of andere zaken kunt u contact opnemen met de gemeente Amsterdam via het gemeentelijke telefoonnummer 14020 (24/7 bereikbaar), of via de website van de gemeente Amsterdam, melding overlast openbare ruimte: https://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf

Contact

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de organisatie. Bel ons via telefoonnummer: 06 25 49 63 26 of stuur ons een (WhatsApp-) berichtje. Wij zijn van 13 tot 25 oktober bereikbaar en alle meldingen die binnenkomen worden serieus ontvangen en in behandeling genomen door de organisatie.

Daarnaast kunt u ook mailen met onze organisaties via:

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Team Into The Woods & DGTL