House rules

DURING VISITING DGTL, VISITORS ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING HOUSE RULES (THE ‘HOUSERULES’):

WE BELIEVE IN

 • A dance floor for all
 • A place to feel comfortable and free
 • Exploring a curiosity for electronic music, art, and culture
 • A sustainable future

A safer dancefloor is a collective effort. Help us create an environment free from harassment, ableism, racism, homophobia, transphobia, and sexism.

 • The minimum age for this event is 18 years. Visitors have to be in possession of a valid ID, which they have to show on first demand.
 • Visitors have to be in the possession of a valid ticket.
 • The organisation has a strict zero tolerance policy regarding drugs: the possession and/or dealing of drugs will lead to immediate confiscation of the drugs and/or the offender will be handed over to the police.
 • Smoking and using a vape is not permitted in any enclosed and/or indoor area – this includes any shelter or space covered by a roof.
 • The organisation will search visitors pre-emptively and check their (hand)bags to ensure the safety of its visitors. Possession of glass, plastic bottles, cans, fireworks, drugs, (fire)arms and/or other dangerous or prohibited items or substances, food, (alcoholic) drinks and/or pets are not allowed.
 • Visitors enter the event at their own risk. The organisation takes no responsibility for any damages on any grounds whatsoever, which directly arise out of acts or omissions of the organisation, persons in its service, other persons who are working at the event, or third parties during or in connection with the stay at the event, unless the damage is caused by intent or gross negligence by the organisation.
 • Visitors are advised to wear earplugs, these are available at the event.
 • Football club shirts, motor club clothing, discriminatory clothing and/or other discriminatory expressions are not allowed.
 • It is not allowed to urinate outside of the designated restrooms.
 • Threats, abuse, discrimination, sexual harassment and other offensive behaviour and/or nuisances will not be tolerated.
 • Promotional materials (samples, flyers, etc.) may not be distributed without written permission from the organisation.
 • It is not allowed to bring professional audio or video equipment and make recordings without written permission from the organisation.
 • Upon entering and leaving the event visitors shall not cause nuisance to the neighbourhood.
 • Visitors are not allowed to take cups outside the event grounds.
 • Visitors are held to follow instructions, regulations and/or directions of (security) staff of the event at all times.

 

TIJDENS HET BEZOEKEN VAN DGTL GELDEN VOOR ALLE BEZOEKERS DE VOLGENDE HUISREGELS (DE ‘HUISREGELS’):

WIJ GELOVEN IN

 • Een dansvloer voor iedereen
 • Een plek om je comfortabel en vrij te voelen
 • Het ontdekken van een nieuwsgierigheid naar elektronische muziek, kunst en cultuur
 • Een duurzame toekomst

Het ontwikkelen van een veiligere dansvloer is een gezamenlijke inspanning. Help ons bij het creëren van een omgeving vrij van intimidatie, validisme, racisme, homofobie, transfobie en seksisme.

 

 • Toegang tot het evenement is enkel toegestaan op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Een kopie is geen geldig legitimatiebewijs. Zonder geldig legitimatiebewijs behoudt de organisatie het recht de toegang tot het evenement te weigeren.
 • Bezoekers van dit evenement dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • De organisatie hanteert een zero tolerance beleid ten aanzien van drugs: het in bezit hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan op dit evenement. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.
 • Roken en het gebruiken van een vape is binnen, in tenten en onder overkappingen is niet toegestaan.
 • In het kader van de veiligheid zal het evenement haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.
 • Bezoekers van het evenement betreden het evenemententerrein op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het evenement, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen op het evenement.
 • Voetbalclub-shirts, motorclubkleding, discriminerende kleding en/of andere discriminerende uitingen zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie niet getolereerd.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotiemateriaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
 • Het is niet toegestaan om professionele audio- of videoapparatuur mee te brengen en opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Bij het betreden en verlaten van het evenement dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
 • Bekers mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Het bezoeken van een evenement is altijd op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die een bezoek aan het evenement met zich mee kan brengen.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings-) medewerkers van het evenement te allen tijde op te volgen.